thumb-up

Opinie Klientów

Cały czas staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, nasza ocena w Google Opinie to
4.9

Zobacz nasze opinie

Pozytywne wnioski

Nasza skuteczność to 99,5% pozytywnie wydanych certyfikatów rezydencji podatkowej

Profesjonalna obsługa

Masz pytanie zanim zamówisz certyfikat? Napisz do nas, pomożemy ?

Zamów certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii

Dane osobowe

  Miejsce zameldowania:*

   Miejsce zameldowania:*
   O co właściwie chodzi z tym podwójnym opodatkowaniem?

   O co właściwie chodzi z tym podwójnym opodatkowaniem?

   Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

   W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania przez osoby pracujące w różnych krajach, powszechną praktyką stosunków międzynarodowych jest podpisywanie obustronnych umów między zainteresowanymi krajami. W aktach prawnych zawarte są regulacje wskazujące właściwą rezydencję podatkową oraz metodę unikania podwójnego opodatkowania. W dwustronnej umowie pomiędzy Polską i Holandią przyjęto metodę odliczenia proporcjonalnego obowiązującą w międzynarodowej konwencji podatkowej MLI którą ratyfikowały oba kraje.

   Ulga abolicyjna

   Od roku 2008 do 31.12 2020 polscy rezydenci podatkowi osiągający dochody z tytułu pracy lub działalności gospodarczej na terenie Holandii mogli korzystać z ulgi abolicyjnej która została wprowadzona w celu ujednolicenia zasad podatkowych w rożnych państwach. W praktyce oznaczało to pominięcie dochodów uzyskanych w Holandii w wyliczeniu podstawy podatkowej przed polskim fiskusem.

   Obniżenie stawki ulgi abolicyjnej

   Od 01.01.2021 Ministerstwo Finansów RP podporządkowując się zapisom zawartym w konwencji MLI, w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, obniżyło stawkę ulgi abolicyjnej do 1360 zł. Oznacza to że podatnik jest zobowiązany zapłacić polskiemu fiskusowi różnicę pomiędzy podatkiem należnym w Polsce a podatkiem odprowadzonym w Holandii jeśli jego dochód przekroczył 8000 zł. Dochód zagraniczny w przedziale 8000-85528 zł. opodatkowany jest stawką 17%, a wszystko powyżej tej sumy stawką 32%.

   Zmiana rezydencji podatkowej

   Jednym wyjściem żeby uniknąć płacenia polskiemu fiskusowi wyższych podatków i uniknięcia dodatkowych danin jest oficjalna zmiana rezydencji podatkowej z polskiej na holenderską. Pierwszym i najważniejszym krokiem w tym celu jest uzyskanie CERTYFIKATU REZYDENCJI PODATKOWEJ W HOLANDII. Jednakże trzeba podkreślić że samo posiadanie certyfikatu nie jest wystarczające dla udowodnienia przed polskimi organami skarbowymi iż centrum interesów życiowych lub gospodarczych znajduje się poza Polską. Zmiana miejsca zamieszkania na teren Holandii powinna iść w parze ze zmianą centrum interesów, wymeldowania z polskiego adresu, sprowadzeniu małżonka oraz małoletnich dzieci, wypisanie się z NFZ i ZUS, odnajęcia nieruchomości mieszkaniowej jeśli jest się jej właścicielem, wypisaniem z klubów, sprzedażą samochodu itd. Ostateczną decyzję podejmuje urząd skarbowy a ponieważ w Polskim prawie podatkowym nie istnieje pojęcie precedensu to każdy przypadek jest analizowany indywidualne. Dlatego interpretacje poszczególnych urzędów skarbowych oraz sądów administracyjnych mogą się diametralnie różnić w identycznych sprawach.

   Co to jest rezydencja podatkowa

   Według polskiego prawa podatkowego (Art.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest to miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Rezydencja podatkowa jest ściśle powiązana z pojęciem nieograniczonego obowiązku podatkowego czyli z koniecznością opodatkowania przez polskie organy skarbowe całości osiągniętych dochodów w tym również tych uzyskanych za granicą.

   Kogo dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy?

   Dotyczy on każdego kto posiada w Polsce centrum interesów osobistych albo gospodarczych czyli tzw. Ośrodek interesów życiowych lub przebywał na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

   Czym jest ośrodek interesów życiowych?

   Przepisy polskiego prawa podatkowego nie definiują tego pojęcia więc podlega ono przybliżonej interpretacji. Jest to kraj w którym podatnik posiada najwięcej powiązań rodzinnych, osobistych i towarzyskich, gdzie podejmuje aktywność społeczną, kulturalną i polityczną oraz należy do organizacji, klubów i stowarzyszeń. Ale przede wszystkim jest to miejsce przebywania najbliższej rodziny(współmałżonka i małoletnich dzieci).

   Czym jest centrum interesów gospodarczych?

   Jest to miejsce prowadzenia działalności zarobkowej gdzie podatnik uzyskuje większość swoich dochodów i w którym posiada inwestycje, majątek stały i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, kredyty oraz lokaty i konta bankowe.

   Jaka jest kolejność kryteriów przy określeniu rezydencji podatkowej?

   – stałe miejsce zamieszkania
   – ośrodek interesów życiowych
   – czas przebywania w danym miejscu
   – obywatelstwo lub karta stałego pobytu
   – umowy międzypaństwowe